Image : Polski: TEM2-199 w malowaniu przewo?nika Kopalnia Piasku Szczakowa na polu piaskowym Ci??kowice nale??cym do spó?ki PCC Rail Szczakowa. ?eština: Pískové pole Ci??kowice (spole?nostVoir plus